Fundación

Contacto

Administración

Fundación Manolo Paz Arte Contemporánea
Apartado de Correos nº 51
36630 Cambados
Pontevedra
Teléfono: 619 766 104
Email: info@fundacionmanolopaz.org

Museo

Fundación Manolo Paz Arte Contemporánea
Apartado de Correos nº 51
36630 Cambados
Pontevedra
Teléfono: 619 766 104
Email: info@fundacionmanolopaz.org

Segundo a Lei Orgánica 15/99 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal pode exercer o seu dereito de oposición, acceso, rectificación e cancelación dos seus datos dirixíndose por escrito a: FUNDACIÓN MANOlO PAZ ARTE CONTEMPORÁNEA, Apartado de Correos nº 51 CAMBADOS C.P: 36630. Así mesmo e segundo o establecido na Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, pode revogar en calquera momento o consentimento prestado, se é o caso, para recibir comunicacións comerciais por correo electrónico.

Sponsors FEADER